CÀ PHÊ SÁNG 3IN1

  • Sử dụng được ngay bằng cách pha chế với nước sôi và khấy đều.
  • Có thể uống tại chỗ hoặc mang đi dễ dàng.
  • Tiết kiệm thời gian pha chế.
  • Khơi dậy nguồn hứng khởi, tràn đầy năng lượng.