CAFÉ FIN HUYỀN THOẠI

Liên hệ

  • Robusta dòng cà phê quen thuộc tại Việt Nam.
  • Loại bỏ tất cả mọi tạp chất.
  • Quy trình kiểm soát chặt chẽ.
  • Đóng gói 1kg

Available on backorder

CAFÉ FIN HUYỀN THOẠI

Liên hệ