CAFÉ FIN HUYỀN THOẠI

  • Robusta dòng cà phê quen thuộc tại Việt Nam.
  • Loại bỏ tất cả mọi tạp chất.
  • Quy trình kiểm soát chặt chẽ.
  • Đóng gói 1kg

Cho phép đặt hàng trước

CAFÉ FIN HUYỀN THOẠI