Tại Tây Ban Nha, Cà phê luôn là mặt hàng nông sản quan trọng nhất trong nhập khẩu của nước này. Theo ITC, Việt Nam đang là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất vào nước này trong 5 tháng đầu năm 2019.

Trong 5 năm gần đây, nhu cầu nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha khoảng 1 tỷ USD/năm.

Riêng năm 2018, kim ngạch này đạt 1,03 tỷ USD, giảm nhẹ 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng tháng 5 năm 2019, giá trị nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha ứng với 84,66 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê của nước này là 412,30 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái,ảnh hưởng đến nhiều nước xuất khẩu bị giảm về kim ngạch. Việt Nam đứng đầu về thị phần, với kim ngạch xuất khẩu cà phê sang nước này đạt 21,58 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 5 tháng đạt 115,40 triệu USD, giảm 12,40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 6 vừa qua, Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam – EU ( EVFTA và IPA) chính thức được ký kết tại Hà Nội sau 9 năm đàm phán, mở ra cơ hội cho nhiều mặt hàng của Việt Nam trong đó có mặt hàng cà phê xuất khẩu vào thị trường EU nói chung cũng như thị trường Tây Ban Nha nói riêng.

Theo đó, gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn 7 năm ngay kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong số các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Theo vietnamexport.com