Sản Phẩm Của Café Fin

Những tuyệt phẩm Café fin được tạo nên từ nguồn nguyên liệu tốt nhất ở vùng cao nguyên Việt Nam, kết hợp với bí quyết gia truyền và công nghệ rang xay hiện đại cùng với tình yêu và niềm đam mê của các chuyên gia cà phê Việt Nam và Thế Giới.

Café Espresso NO.1
Liên hệ
Café Espresso NO.2
Liên hệ
Café Espresso NO.3
Liên hệ
Café R0
Liên hệ
Café RT
Liên hệ
Café C2
Liên hệ
Café R2
Liên hệ
Café CO
Liên hệ
Café Cổ Điển
Liên hệ
Café Huyền Thoại
Liên hệ
Robusta R1/16 coffee beans Grade 1, S16 Clean
Liên hệ
Culi Robusta
Liên hệ